0
توسط
ارسال شده در

هدف تاسیس مدرسه کارتینگ

  هدف از تأسیس این مدرسه آموزش مبانی صحیح و اصولی رانندگی حرفه ای، آموزش علمی و عملی تکنیکها و فنون رانندگی، استعدادیابی و پرورش رانندگان حرفه ای مطابق با استانداردهای بین المللی و فرهنگ [...]

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید