امتیازات شرکت کنندگان در پایان مرحله دوم

توسط admin

فرشاد برهانی ۱۵ امتیاز
هومان هرمزی ۱۴ امتیاز
رضا ذوالفقاری ۱۲ امتیاز
دانیال شکوریان ۱۰ امتیاز
سروش حکیمیان ۹ امتیاز
علی حسینی ۹ امتیاز
پدرام ایل بیگی ۸ امتیاز
سیدعلی شریفی ۷ امتیاز
مهیار میرحسینی ۷ امتیاز
جواد رفعت ۷ امتیاز
محمود حسن زاده ۴ امتیاز
زینب حضرتی ۴ امتیاز‌
آرمین خوش اندوخته ۲ امتیاز
عرفان نیک شناس ۲ امتیاز

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید